Trang:

Thứ tư, 23/09/2020 | 22:17

Thông tin người tìm việc

NGUYỄN VĂN MINH

Đội 2_ Việt Lập _Tân Yên_ Bắc Giang
vui tươi hoạt bát hòa đồng

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 29/06/2000
- Quê quán: Bắc Giang
- Chỗ ở hiện tại: Đội 2_ Việt Lập _Tân Yên_ Bắc Giang
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin