Trang:

Quy định và chính sách

Thứ năm, 04/06/2020 | 11:15

Quy định và chính sách

Các khoản bắt buộc đóng Bảo hiểm xã hội bạn nên biết

Các khoản bắt buộc đóng Bảo hiểm xã hội bạn nên biết

<p style="text-align:center"><img alt="bao hiem xa hoi" src="/Content/editorimages/images/bao-hiem-bat-buoc.jpg" /><br /> <em>C&aacute;c khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại m&agrave; người lao động được hỗ trợ hằng th&aacute;ng<br /> kh&ocirc;ng phải đ&oacute;ng BHXH bắt buộc</em></p> <p>Tiền lương th&aacute;ng đ&oacute;ng BHXH bắt buộc kh&ocirc;ng bao gồm c&aacute;c khoản chế độ v&agrave; ph&uacute;c lợi kh&aacute;c, như tiền thưởng theo quy định tại điều 103 Bộ Luật Lao động, tiền thưởng s&aacute;ng kiến; tiền ăn giữa ca; c&aacute;c khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nh&agrave; ở, tiền giữ trẻ, nu&ocirc;i con nhỏ; hỗ trợ khi NLĐ c&oacute; th&acirc;n nh&acirc;n chết, NLĐ c&oacute; người th&acirc;n kết h&ocirc;n, sinh nhật của NLĐ, trợ cấp cho NLĐ gặp ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn khi bị tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp v&agrave; c&aacute;c khoản hỗ trợ, trợ cấp kh&aacute;c ghi th&agrave;nh mục ri&ecirc;ng trong hợp đồng lao động theo khoản 11, điều 4 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ng&agrave;y 12-1-2015 của Ch&iacute;nh phủ quy định chi tiết v&agrave; hướng dẫn thi h&agrave;nh một số nội dung của Bộ Luật Lao động.&nbsp;</p> <p>Tiền lương th&aacute;ng đ&oacute;ng BHXH bắt buộc đối với NLĐ đ&oacute;ng BHXH theo chế độ tiền lương do NSDLĐ quyết định được quy định tại điều 89 Luật BHXH, điều 17 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ng&agrave;y 11-11-2015 của Ch&iacute;nh phủ v&agrave; được hướng dẫn cụ thể tại điều 30 Th&ocirc;ng tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ng&agrave;y 29-12-2015 của Bộ LĐ-TB-XH. Theo quy định tại khoản 2 v&agrave; khoản 3 điều 30 Th&ocirc;ng tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH th&igrave; từ ng&agrave;y 1-1-2018 trở đi, tiền lương th&aacute;ng đ&oacute;ng BHXH bắt buộc đối với NLĐ đ&oacute;ng BHXH theo chế độ tiền lương do NSDLĐ quyết định l&agrave; mức lương, phụ cấp lương v&agrave; c&aacute;c khoản bổ sung kh&aacute;c theo quy định tại khoản 1, điểm a khoản 2 v&agrave; điểm a khoản 3 điều 4 Th&ocirc;ng tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ng&agrave;y 16-11-2015 của Bộ LĐ-TB-XH.</p>

Thăm dò

  • Theo bạn mức thu nhập tầm 10 triệu có đủ sống tại Tp.HCM ?
    Biểu quyết
  • Xem kết quả

Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)