Hotline 0908 876 320 hỗ trợ và CSKH (24/7)

ĐĂNG TIN TUYỂN DỤNG - Nhà tuyển dụng cần chuẩn bị nội dung tin tuyển dụng dự kiến đăng tải lên Danhbavieclam.vn  Điền đầy đủ thông tin về tin tuyển dụng theo form mẫu có sẵn trên Danhbavieclam.vn, đảm bảo đầy đủ những trường như Tên công ...

- Giải Quyết Tranh Chấp tại Danhbavieclam.vn / Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân

ĐĂNG TIN TUYỂN DỤNG

- Nhà tuyển dụng cần chuẩn bị nội dung tin tuyển dụng dự kiến đăng tải lên Danhbavieclam.vn

  •  Điền đầy đủ thông tin về tin tuyển dụng theo form mẫu có sẵn trên Danhbavieclam.vn, đảm bảo đầy đủ những trường như Tên công việc, số lượng, trình độ yêu cầu, mức lương, yêu cầu công việc, quyền lợi, chế độ đãi ngộ….. Sau đó chọn nút Đăng tin và Hoàn thành tin đăng
  • Nội dung được lưu lại và cập nhật trong mục chờ duyệt tin đăng của Danhbavieclam.vn. Sau khi được Ban Quản trị Danhbavieclam.vn kiểm duyệt, tin sẽ được đăng tải lên trang, trong trang ngành nghề, loại hình công việc đã lựa chọn. Thời gian kiểm duyệt tin tối đa là 24 giờ.
  • Nhà tuyển dụng có thể lựa chọn và sàng lọc ứng viên để phỏng vấn và ký kết hợp đồng lao động