Trang:

Thứ năm, 01/10/2020 | 02:29

Thông tin người tìm việc

AN Titi

xom 12 da sơn đô lương nghệ an

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 13/10/1991
- Quê quán: Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện tại: vĩnh nguyên nha trang
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin