Trang:

Thứ tư, 23/09/2020 | 23:08

Thông tin người tìm việc

Bình Lê

30/4 thị trấn Ngãi Giao
Hòa đồng, có chí cầu tiến, tích cực trong công việc và luôn biết lắng nghe

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 15/07/2001
- Quê quán: Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện tại: 30/4 thị trấn Ngãi Giao
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin