Trang:

Thứ sáu, 02/10/2020 | 06:36

Thông tin người tìm việc

Bình Mìn

tổ 10 khu phố xà ngách Kiên Lương Kiên Giang
năng động hòa đồng

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 07/03/2000
- Quê quán: Kiên Giang
- Chỗ ở hiện tại: tổ 10 khu phố xà ngách Kiên Lương Kiên Giang
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin