Trang:

Thứ tư, 28/07/2021 | 01:51

Thông tin người tìm việc

Bùi Nguyệt Hiếu

Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh

Tổng quan
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 18/01/1994
- Quê quán: Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện tại: Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Mục tiêu nghề nghiệp
Làm việc ổn định , môi trường làm việc năng động, không áp lực công việc , chế độ đãi ngộ tốt , từ dó đem lại nguồn khách hàng lớn đến công ty
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin