Trang:

Thứ tư, 08/07/2020 | 05:31

Thông tin người tìm việc

Chắc Lê

ẻwe
ewwe

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 04/02/2020
- Quê quán: Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện tại: ewwe
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin