Trang:

Thứ bảy, 31/07/2021 | 15:58

Thông tin người tìm việc

Đặng Thành Nhơn


Tổng quan
- Giới tính:
- Ngày tháng năm sinh:
- Quê quán:
- Chỗ ở hiện tại:
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin