Trang:

Thứ bảy, 11/07/2020 | 02:36

Thông tin người tìm việc

Đào Ngọc Lai

Hùng Long - Đoan Hùng - Phú Thọ

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 06/09/1997
- Quê quán: Phú Thọ
- Chỗ ở hiện tại: Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin