Trang:

Thứ tư, 15/07/2020 | 08:50

Thông tin người tìm việc

Đạt Nguyễn

Hồng minh - Hưng Hà - Thái Bình

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 25/07/1997
- Quê quán: Thái Bình
- Chỗ ở hiện tại: Hồng minh - Hưng Hà - Thái Bìn
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin