Trang:

Thứ tư, 30/09/2020 | 14:29

Thông tin người tìm việc

Đông Phạm Văn

Cựu Tự - Ngọc Xá - Quế Võ - Bắc Ninh

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 04/11/1996
- Quê quán: Bắc Ninh
- Chỗ ở hiện tại: Cựu Tự - Ngọc Xá - Quế Võ - Bắc Ninh
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin