Trang:

Thứ bảy, 11/07/2020 | 08:55

Thông tin người tìm việc

Hà Tuấn

104/13

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 30/12/2013
- Quê quán: Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện tại: 104/13
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin