Trang:

Thứ ba, 29/09/2020 | 09:13

Thông tin người tìm việc

Hà Tuấn

104/13

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 30/12/2013
- Quê quán: Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện tại: 104/13
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin