Trang:

Thứ ba, 20/10/2020 | 23:55

Thông tin người tìm việc

Hoàng Thị Thanh Bình

Triều khúc
Thích ứng nhanh với tất cả các môi trường và sẵn sàng thay đổi bản thân cho phù hợp với môi trường

Tổng quan
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 15/01/1997
- Quê quán: Hưng Yên
- Chỗ ở hiện tại: Triều khúc
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin