Trang:

Thứ sáu, 02/10/2020 | 05:55

Thông tin người tìm việc

Hội Nguyễn văn

Triều khúc - Thanh trì - Hà nội

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 26/11/1996
- Quê quán: Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Triều khúc - Thanh trì - Hà nội
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin