Hotline 0908 876 320 hỗ trợ và CSKH (24/7)

Admin

HR Đỗ

Bình Thanh - Kiễn Xương - Thái Bình


  • Giới tính
    Nam
  • Ngày sinh
    05/08/1993 00:00:00
  • Địa chỉ
    Bình Thanh - Kiễn Xương - Thái Bình
Tin tìm việc