Trang:

Thứ năm, 01/10/2020 | 05:50

Thông tin người tìm việc

Hưng Hưng

xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng, tính Bình Dương

Tổng quan
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 12/05/1998
- Quê quán: Bình Dương
- Chỗ ở hiện tại: xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng, tính Bình Dương
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin