Trang:

Thứ tư, 30/09/2020 | 07:24

Thông tin người tìm việc

Hương Hoàng

Phúc Thọ Hà Nội
Năng động, hòa đồng, nhiệt tình trong công việc.

Tổng quan
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 19/08/1993
- Quê quán: Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Phúc Thọ Hà Nội
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin