Trang:

Thứ tư, 23/09/2020 | 23:16

Thông tin người tìm việc

Hương Nguyễn Ngọc Lan

Quảng Nam

Tổng quan
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 02/01/2001
- Quê quán: Quảng Nam
- Chỗ ở hiện tại: Quảng Nam
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin