Trang:

Thứ hai, 28/09/2020 | 07:08

Thông tin người tìm việc

Kiều Anh Lê

Số 04 đường tân thái 09, Quận Sơn Ttrà Thành Phố Đà Nẵng
vui vẻ, năng động, hòa đồng, dễ tiếp xú

Tổng quan
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 26/08/2000
- Quê quán: Đà Nẵng
- Chỗ ở hiện tại: Số 04 đường tân thái 09, Quận Sơn Ttrà Thành Phố Đà Nẵng
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin