Trang:

Thứ tư, 30/09/2020 | 10:34

Thông tin người tìm việc

LANG ĐINH SƠN

HÒA AN_ CHIÊM HÓA_TUYÊN QUANG
năng động ..có trách nhiêm trong công việc

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 03/03/1997
- Quê quán: Tuyên Quang
- Chỗ ở hiện tại: LẠC HỒNG_VĂN LÂM_HƯNG YÊN
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin