Trang:

Thứ năm, 01/10/2020 | 21:20

Thông tin người tìm việc

LÊ ĐỨC HIẾU

10/4 Bình Đông, Phường 15, Quận 8

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 27/11/1985
- Quê quán: Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện tại: 10/4 Bình Đông, Phường 15, Quận 8
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin