Trang:

Thứ tư, 23/09/2020 | 23:03

Thông tin người tìm việc

Lê Hoàng Anh

Miêu Nha - Quang Thành - Kinh Môn - Hải Dương
Năng động - Hòa đồng- Vui vẻ- Thích chơi thể thao - Có trách nhiệm với công việc được giao

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 22/06/1998
- Quê quán: Hải Dương
- Chỗ ở hiện tại: Miêu Nha - Quang Thành - Kinh Môn - Hải Dương
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin