Trang:

Thứ năm, 01/10/2020 | 19:39

Thông tin người tìm việc

Lê Thị Minh Thư

08 Huỳnh Lý , TP Hội An- Quảng Nam

Tổng quan
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 07/04/1997
- Quê quán: Quảng Nam
- Chỗ ở hiện tại: 08 Huỳnh Lý , TP Hội An- Quảng Nam
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin