Trang:

Thứ hai, 06/07/2020 | 05:18

Thông tin người tìm việc

Lê Trung Hiều

Mai Lâm Tĩnh Gia Thanh Hóa

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 30/04/1996
- Quê quán: Thanh Hoá
- Chỗ ở hiện tại: Hữu Đạo Mai Lâm Tĩnh Gia Thanh Hóa
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin