Trang:

Thứ bảy, 26/09/2020 | 01:40

Thông tin người tìm việc

Lê Văn Hải

Huế

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 24/02/1989
- Quê quán: Hà Tĩnh
- Chỗ ở hiện tại: Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Mục tiêu nghề nghiệp
- Mục tiêu ngắn hạn: Làm quen với văn hoá, đồng nghiệp, địa điểm và hòa nhập với công ty trong thời gian ngắn nhất. - Mục tiêu dài hạn: Nỗ lực tối đa để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng sự nghiệp cá nhân, đóng góp cho sự phát triển của công ty. Có thể đi công tác tỉnh theo sự phân công của công ty.
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin