Trang:

Thứ sáu, 10/07/2020 | 23:28

Thông tin người tìm việc

Linh Nguyen

liên sơn - lương sơn - hòa bình

Tổng quan
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 30/04/1997
- Quê quán: Hòa Bình
- Chỗ ở hiện tại: liên sơn - lương sơn - hòa bình
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin