Trang:

Thứ bảy, 04/07/2020 | 05:08

Thông tin người tìm việc

Lưu Kim Sơn

minh quang tam đảo vĩnh phúc
có tránh nhiệm trong công việc.

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 16/03/1996
- Quê quán: Vĩnh Phúc
- Chỗ ở hiện tại: minh quang tam đảo vĩnh phúc
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin