Trang:

Thứ sáu, 23/10/2020 | 10:02

Thông tin người tìm việc

mẫn bá trường

trác bút/thị trấn chờ/yên phong/bắc ninh
năng động hòa đồng có trách nhiệm với công việc sở thích kinh doanh

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 09/09/1993
- Quê quán: Bắc Ninh
- Chỗ ở hiện tại: trác bút/thị trấn chờ/yên phong/bắc ninh
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin