Hotline 0908 876 320 hỗ trợ và CSKH (24/7)

Admin

Ngô Kiến Lâm

Hẻm C3, Phạm Hùng, Phường 5, Huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh


  • Giới tính
    Nam
  • Ngày sinh
    08/03/1991 00:00:00
  • Địa chỉ
    Hẻm C3, Phạm Hùng, Phường 5, Huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh
Tin tìm việc