Hotline 0908 876 320 hỗ trợ và CSKH (24/7)

Admin

Ngô Thượng Trung

Thôn Vân Trai, Xã Tân Phú, TX. Phổ Yên, T. Thái Nguyên


  • Giới tính
    Nam
  • Ngày sinh
    08/06/1994 00:00:00
  • Địa chỉ
    Thôn Vân Trai, Xã Tân Phú, TX. Phổ Yên, T. Thái Nguyên
Tin tìm việc