Trang:

Thứ bảy, 19/09/2020 | 02:45

Thông tin người tìm việc

NGUYỄN ĐÌNH THỰC

Khối 8,phường quỳnh xuân, thị xã hoàng mai, nghệ an
Năng động vui tính

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 21/05/1985
- Quê quán: Nghệ An
- Chỗ ở hiện tại: Khối 8,phường quỳnh xuân, thị xã hoàng mai, Nghệ an
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin