Trang:

Thứ tư, 23/09/2020 | 14:51

Thông tin người tìm việc

Nguyễn Hồng phương uyen

39/15 do Quang dau.phuong phạm ngũ lao.q1
Hoa đồng , để thích nghi

Tổng quan
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 11/05/1984
- Quê quán: Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện tại: -nt-
Mục tiêu nghề nghiệp
Rất dễ thích nghi với môi truong, vi cũng da lon tuổi , nên muốn tìm 1 công việc lâu dài ,
Công việc học vấn

Trường vo trường toan (2008-2019)

- Chuyên ngành: Cap3
- Xếp loại: Khá

Phong tranh Nguyễn thanh (2019-2019)

- Cấp bậc:Nhân Viên
- Mô tả công việc: Ban tranh trong khách sạn Grand ở so 8 đồng khoi
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin