Trang:

Thứ sáu, 02/10/2020 | 02:01

Thông tin người tìm việc

Nguyễn Loan

Đà Lạt Lâm Đồng

Tổng quan
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 11/02/1997
- Quê quán: Lâm Đồng
- Chỗ ở hiện tại: TP Hồ Chí Minh
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin