Trang:

Thứ ba, 29/09/2020 | 14:48

Thông tin người tìm việc

Nguyễn Minh Quang

Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội
I'm honest and easy-going. I love communicating with foreigners. I'm responsible for my work.

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 30/01/2000
- Quê quán: Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin