Hotline 0908 876 320 hỗ trợ và CSKH (24/7)

Nguyễn Thanh Huy

Nguyễn Thanh Huy

168 Hồng Thập Tự, P.Xuân Trung, Tp.Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai


  • Giới tính
    Nam
  • Ngày sinh
    20/01/1998 00:00:00
  • Địa chỉ
    168 Hồng Thập Tự, P.Xuân Trung, Tp.Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
Tin tìm việc