Trang:

Thứ bảy, 16/01/2021 | 21:07

Thông tin người tìm việc

Nguyễn Thành Nam

Hòa xuân, TP Đà Nẵng

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 26/06/1989
- Quê quán: Đà Nẵng
- Chỗ ở hiện tại: Hòa xuân, TP Đà Nẵng
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin