Trang:

Thứ sáu, 14/05/2021 | 14:50

Thông tin người tìm việc

Nguyễn Thảo

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Tổng quan
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 11/03/2021
- Quê quán: Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện tại: Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin