Trang:

Thứ năm, 01/10/2020 | 23:23

Thông tin người tìm việc

Nguyễn Thị Thanh Hằng

Tổ 3- Thị trấn Tam Sơn- Huyện Quản Bạ- Tình Hà Giang

Tổng quan
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 27/07/1992
- Quê quán: Hà Giang
- Chỗ ở hiện tại: Tổ 3- Thị trấn Tam Sơn- Huyện Quản Bạ- Tình Hà Giang
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin