Trang:

Thứ bảy, 31/07/2021 | 16:42

Thông tin người tìm việc

nguyễn văn công luận

Quận 9 - Tp.HCM
Take advantages of communication skills and using office software . From that, I will try to complete all assigned missons.

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 09/03/1998
- Quê quán: Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện tại: Quận 9 - Tp.HCM
Mục tiêu nghề nghiệp
Take advantages of communication skills and using office software . From that, I will try to complete all assigned misson
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin