Trang:

Thứ hai, 28/09/2020 | 09:48

Thông tin người tìm việc

Nhàn Nguyễn

Gia Bình - Bắc Ninh

Tổng quan
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 12/09/1997
- Quê quán: Bắc Ninh
- Chỗ ở hiện tại: Gia Bình - Bắc Ninh
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin