Trang:

Thứ ba, 22/09/2020 | 18:34

Thông tin người tìm việc

Phạm Thị Ngọc Thuận

58 Ngô Thì Nhậm Hòa Minh Liên Chiểu Đà Năng

Tổng quan
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 03/03/2020
- Quê quán: Đà Nẵng
- Chỗ ở hiện tại: 58 Ngô Thì Nhậm Hòa Minh Liên Chiểu Đà Năng
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin