Trang:

Thứ năm, 01/10/2020 | 19:18

Thông tin người tìm việc

Phạm Trà My

3/109 Trường Chinh, Hải Dương
Hoà đồng, năng động

Tổng quan
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 15/04/2001
- Quê quán: Hải Dương
- Chỗ ở hiện tại: 3/109 Trường Chinh, Hải Dương
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin