Trang:

Thứ bảy, 16/01/2021 | 22:45

Thông tin người tìm việc

Phạm Văn Hoạt

ghgfhgh
ghhgghfghhg

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 06/01/1996
- Quê quán: Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện tại: hggfghghggh
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin