Trang:

Thứ ba, 14/07/2020 | 01:17

Thông tin người tìm việc

Phạm văn xuyền

Xóm7 việt phông tân lập vũ thư thái bình
Năng động hoà đồng coa trách nhiệm

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 24/10/1994
- Quê quán: Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện tại: Thái Bình
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin