Trang:

Thứ hai, 28/09/2020 | 00:47

Thông tin người tìm việc

Trần Thị Như Ngọc

Thăng Bình Quảng Nam
năng động, có trách nhiệm với việc được giao

Tổng quan
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 02/12/1997
- Quê quán: Đà Nẵng
- Chỗ ở hiện tại: Thăng Bình Quảng Nam
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin