Trang:

Thứ hai, 02/08/2021 | 20:17

Thông tin người tìm việc

Tu Nguyen

Bình Thuận
vui tính

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 02/08/1991
- Quê quán: Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện tại: Bình Thuận
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin