Trang:

Thứ năm, 09/07/2020 | 12:12

Thông tin người tìm việc

Tuấn Anh Nguyễn

ádsda

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 01/08/2020
- Quê quán: Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: ádsadd
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin