Trang:

Thứ tư, 28/10/2020 | 06:35

Thông tin người tìm việc

Tuấn Dương Như

Thượng đình - Phú bình - Thái Nguyên

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 14/02/1996
- Quê quán: Thái Nguyên
- Chỗ ở hiện tại: Thượng đình - Phú bình - Thái Nguyên
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin