Trang:

Thứ hai, 21/09/2020 | 17:19

Thông tin người tìm việc

van sen ta

ấp Hội Tân, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
Vui vẻ, hòa đồng

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 01/10/1996
- Quê quán: Tây Ninh
- Chỗ ở hiện tại: Tây Ninh
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin